Välkommen att delta i våra dagliga andakter som hålls antingen i  vårt kapell eller i klosterträdgården!

Känn frihet att bara sitta tyst och iaktta om du vill.

Vi läser en text från Bibeln eller någon andaktsbok. Därefter följer en stunds bön.

Andakterna inramas av musik, oftast förinspelad.

Vill du be högt eller dela något från ditt hjärta finns det alltid utrymme för det.