Alternativ 1:

Du och/eller ditt företag förbokar och betalar vissa fasta veckor per år där ni disponerar hela gården med full service. 

Alternativ 2:

         Du och/eller ditt företag går in som sponsor, antingen vid ett tillfälle eller på                                 regelbunden basis, med ett belopp du själv bestämmer.                                             

Välj själv om företagets logga inkl. länk exponeras här på vår hemsida, eller om du vill vara anonym.

Kontakta oss nedan till höger 

Plats för ditt företags logga inkl. länk

Plats för ditt företags logga inkl. länk